Türkiye’nin Enerjide Odaklanma Sorunu ve Nabucco, TANAP

(DP Basın Merkezi- 1 Temmuz 2013)- Ekonomik İşler Başkanı Aydın Sezer yaptığı yazılı açıklamada, “Nabucco projesi hüsran ile sonuçlanmıştır.” dedi.

Sezer, ” Türkiye’nin doğalgaza ihtiyacı ve bağımlılığı ortadayken, topraklarımızı by-pass ederek, ülkemize alternatif pazarları ortaya çıkaracak projelerle uğraşmasını anlamakta güçlük çekilmektedir..”dedi

DP Ekonomik İşler Başkanı Aydın Sezer açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye, BOTAŞ’ın altyapısını geliştirmelidir..”

“Enerjide arz güvenliği ve arzın çeşitlendirilmesi Türkiye’nin olduğu gibi Avrupa ülkelerinin de enerji politikalarının en önemli maddesidir. Avrupa ülkeleri, Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığını azaltmak ve farklı güzergahlardan yeni arz kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılması için geliştirilen projeleri desteklemektedirler.

Nabucco projesi Avrupa’nın doğalgaz arzını ve güzergahını çeşitlendirme projelerinden birisiydi. Avrupa’nın arz güvenliğini sağlamak üzere, Avrupa ülkelerinden daha fazla çaba sarfeden Türkiye, Avrupa’ya doğalgaz götürebilmek amacıyla Nabucco’ya % 16,6 oranında ortak olarak katılmış ve bu proje için devlet ve hükümranlık haklarından feragat ederek, kapitülasyon benzeri anlaşmaları TBMM’den geçirmiştir. Kamu şirketimiz BOTAŞ’a rakip bir iletim şirketi operatörü kurdurarak bu projenin arkasında sonuna kadar durulmuş olmasına ragmen, şimdiye kadar harcanan paralar da boşa gitmiş ve Nabucco projesi hüsran ile sonuçlanmıştır.

Azerbaycan’ın inisiyatif alarak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) projesini gerçekleştirmek üzere yola çıkmasıyla birlikte Türkiye, yine bu projeyi de desteklemek amacı ile BOTAŞ’ın kendi iletim hatları mevcutken, Türkiye’nin Azerbaycan Şahdeniz 2’den alacağı ilave doğalgazı, henüz taşıma tarifesi belli olmayan TANAP projesinden taşıyacağını taahhüt etmiştir.

Öte yandan, TANAP projesinin ortaya çıkmasından sonra Avrupa’ya doğalgazı götürecek güzergah konusunda rekabet başlamış ve Nabucco projesi ile Trans Adriatic Boru Hattı (TAP) ile yarışmıştır. Bu süreçte Türkiye, Nabucco projesi içerinde kalmaya devam ederek para harcamayı sürdürmüştür.

Türkiye, kendi arz çeşitlendirmesi ve arz güvenliği için neler yapması gerektiğine kafa yorması gerekirken, batı sınırımızdan itibaren Avrupa’nın arz güvenliği için hangi projenin seçileceğine daha fazla kafa yormuştur.

Türkiye’nin kuzeyindeki, doğusundaki ve güneyindeki arz kaynakları için cazibe merkezi, “likit bir pazaryeri” olabilmek için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Türkiye’nin doğalgaza ihtiyacı ve bağımlılığı ortadayken, topraklarımızı by-pass ederek, ülkemize alternatif pazarları ortaya çıkaracak projelerle uğraşmasını anlamakta güçlük çekilmektedir.

Türkiye, kendi arz güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesi için BOTAŞ’ın altyapısını geliştirmeli ve Botaş’ı, iletim sistemi operatörü olarak çağdaş yönetişim metotları ile yönetmek için çaba sarfetmelidir. ”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s