Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu -29 Aralık 2012

(DP Basın Merkezi- 29 Aralık 2012) Genel Başkan Yardımcısı Aydın Sezer, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda çok önemli bir eksikliği tespit etti.
Aydın Sezer, “Rapor , DSP, MHP ve ANAP’tan oluşan ve 3,5 yıl iktidarda kalan 28 Şubat sürecinin ardından işbaşına gelen 5. Bülent Ecevit Hükümet dönemini yok saymıştır.” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Aydın Sezer yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer tüm girişim ve süreçlerin, tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu çalışmalarını tamamlamış ve sonuçlar 2 cilt halinde yayınlanmıştır.

TBMM web sitesi üzerinden kamuoyu ile de paylaşılan toplam 1420 sayfalık raporu incelendiğimizde, komisyonun çalışmalarını ağırlıklı olarak, Darbe ve Muhtıraların sonuçları üzerinde yoğunlaştırdığı tespit edilmiştir.

1945 – 2007 dönemini kapsayan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonunun raporunda, 28 Şubat sürecinin devamında Türkiye Cumhuriyeti’nin 57. Hükümeti olan ve 28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002 tarihleri arasında işbaşında bulunan 5. Bülent Ecevit Hükümeti dönemine hiç atıfta bulunulmamıştır.

Yaklaşık 3.5 yıl iktidarda kalan bu koalisyon hükümet sürecinin adeta yok sayılması oldukça dikkat çekicidir. Bilindiği gibi Ecevit Hükümeti, DSP, MHP ve ANAP’ın ortaklaşa kurduğu bir koalisyon hükümeti olup, 1999 tarihinde TBMM’den güvenoyu almış ve ülkemizi 2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerine kadar yönetmiştir.

Raporda yok sayılan bu koalisyon hükümetinin hemen ardından işbaşına gelen AKP’nin iktidara geliş sürecini ve 2002-2012 Türkiye’sini daha iyi bir şekilde anlayabilmemize olanak sağlayacak bu sürecin detaylı bir şekilde söz konusu darbe ve muhtıralarla ilgili raporda yer almamasını Demokrat Parti olarak, şimdilik, teknik bir hata olarak değerlendiriyoruz. Ancak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s