Stratejik Derinliğe Düşen Türk Dış Politikası, Haber3, Mart 2010

Demokrat Parti’nin (DP) Türkiye’nin gündemine ve sorunlarına yönelik çalışmaları dikkat çekiyor. DP, muhalefetteki diğer partilerin aksine söylemlerini sadece AKP karşıtlığı temeline dayandırmıyor; AKP’nin politikaları eleştirilirken nesnel temeli olan söylemlere başvuruyor.

Kamuoyunda, Hükümetin uygulamakta olduğu dış politikanın son derece başarılı olduğu yönünde bir görüş hakim. Dış politika, diğer konuların aksine sokaktaki adamın gündeminde önemli bir yer işgal etmiyor. Bununla birlikte, başarıdan başarıya koştuğu iddia edilen ‘Komşularla sıfır sorun, maksimum işbirliği’ politikasının popülaritesi sınırlarımızı da aşmış bulunuyor. Hatta’stratejik derinlik’ kavramının mucidi sayın bakan Davutoğlu, dünya politikasına yön veren önemli şahsiyetler listesine dahi dahil olabilmiştir.

Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – İsrail ilişkilerine bakarak veya AB süreci ve sözde Ermeni soykırımı ile ilgili son gelişmeler ışığında, dış politikamızın içerisinde bulunduğu durumun parlak olmadığını söyleyebiliriz.

Benim, sayın Davutoğlu ve dış politikamız konusunda yazmış olduğum yazılardan anlaşılacağı üzere, tarafsız olabilmem mümkün değil. Bununla birlikte, Davutoğlu ve dış politikası konusunda başkalarının ne düşündüğünü de takip ederek, hangi noktalarda farklı düşündüğümü nedenleriyle birlikte hep araştırdım. Davutoğlu’nu anlamaya çalıştım, ancak, başarılı olamadım.

Demokrat Parti’nin Genel İdare Kurulu’nda yer alan çok sayıdaki dış politika uzmanının ortaklaşa çalışmasıyla üretilen ‘Stratejik Derinliğe Düşen Türk Dış Politikası’ başlıklı çalışmada, içerisinde bulunduğumuz döneme ilişkin son derece somut ve olabildiğince tarafsız değerlendirmelere yer veriliyor. DP’deki dış politika uzmanları arasında, Sinan Ülgen, Mehmet Ali Bayar, Gökberk Ergenekon, Umut Arık gibi meslekten diplomatlar ile Dışişleri Bakanlığı yapmış Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Ahad Andican gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Ayrıca, öğretim üyeleri, Çağrı Erhan, Ahmet Kasım Han ve Çınar Özen gibi uluslararası ilişkiler dersleri veren akademisyenler de mevcut.

‘Stratejik Derinliğe Düşen Türk Dış Politikası’ isimli kitap, dış politika ile ilgilenenlere ve özellikle geleceğin diplomatlarına referans olabilecek nitelikte bir yayın. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumun anlaşılması açısından, her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken bir kitap niteliğinde.

Çalışmanın temel tespiti kitabın bir solukta okunacağının ip uçlarını da veriyor; ‘AKP dış politikası, Partinin kökenlerinin önceliklerini yansıtan bir ideolojinin esiri olmuş, gerçekçilikten uzaklaşmış ve öncelikten yoksun bir nitelik kazanmıştır.’

K

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s