Medyadaki Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Haber3, Kasım 2009

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) son günlerde kamuoyunda ciddi bir gündem maddesi oldu. GDO’ların insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri tartışılıyor.
Türk medyasındaki GDO’ların halkın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde nedense hiç durulmuyor.
Medyada genetiği bozulmuş organizmaların yarattığı tahribat ve özellikle demokrasinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, bir ulusun geleceğini tedavi edilemez bir şekilde tehlikeye atıyor. Bu nedenle, bazı bitki ve gıda türleri üzerinde yapılan genetik değiştirme operasyonu, medya GDO’larının yaptıkları tahribat yanında ihmal edilebilir kalıyor.
Medya GDO’ların da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir laboratuvarda geliştirildiği biliniyor.
Bir medya mensubunun genetiğinin değişitirilip değiştirilmediği nasıl anlaşılabilir?
Medya GDO’larını tespit edebilmek, diğer GDO’ları tespit edebilmekten çok daha kolay ve basittir.
1 – Medyadaki GDO’ların tamamı eski marksist (özellikle eski Mao’cu) veya eski ülkücüdür. Yapılan genetik değiştime operasyonun başarısı işte tam bu noktada yatmaktadır. Zira, bu kesimler artık ortak dili konuşan GDO’lar haline getirilmişlerdir.
2- Medyadaki GDO’ların demokrasi tanımı, sanal bir demokrasi tanımıdır. Eski marksistlerin 1970’ler, 80’ler ve 90’lardaki demokrasi algısının aynen devam ettirilmesi öngörülmüştür. O yıllarda, demokrasi yerine önceliği devlete veren eski ülkücüler de, birer demokrasi kahramanına dönüştürülmüştür.
3- Medya GDO’ların ağızlarından akan akut demokrasi salyası ve anti – militarist duruş, bir faşist rejime güzelleme yapılmasına engel teşkil etmez. Askeri rejimler ile demokrasi arasında sıkışan küçücük beyinleri, diktatörlüğü görmezden gelmelerine hatta savunmalarına olanak tanır.
4 – Devletin karşısında ve halkın yanında olduklarını idda edenlere arka çıkarak, yol göstererek demokrasi tarihine geçeceklerini zanneden bu zevat, Türkiye’nin eksen değiştirmediğini, kendi eksenine oturmakta olduğununa inanırlar. GDO’lar gerçek Türk Dışişleri Bakanın David L. Phillips olduğunu bilir ve ona göre eksen tartışması yaparlar.
5- Medya GDO’ları, Başbakanın Meclis Başkanını fırçalamasını demokrasinin bir gereği sayarlar. Onlar için yargı denilen olgu da, tıpkı Ordu gibi gereksiz ve çağdışı bir organizmadır.
6- Medya GDO’larının tedavisi için modern tıp henüz bir çare bulamadı. Genetik değiştirme opearasyonu esnasında kullanılan yüksek dozdaki yeşil renkli kağıt parçalarının organizma üzerinde yarattığı direnç kırılamıyor. Ancak, yine de, aşağıda önerdiğim kitabın okunması durumunda, medya GDO’larının kendileri ve doğa ile barışık yaşamasına bir ölçüde de olsa katkı sağlanabiliyor.
Kitabın Adı : Avrupa İnsanı, Kitabın Yazarları;
Jorge Semprun, Komünist bir direnişçinin zengin ama acılı deneyimleriyle donanmış bir İspanyol sosyalist solcu.
Dominique de Villepin, De Gaulle’cü sağcı bir gelenekten gelme, eski Fransız Başbakanı

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s